Výstavba ZTV

Výstavba komunikace se živičným povrchem a chodníků včetně realizace kanalizace a opěrné zdi.

Objednatel: BEDNAR FMT s. r. o.
Realizace: 6/2013 – 11/2013
Cena prací: 17,26 mil. Kč