Změna smluvních vztahů s účinností od 1. 5. 2022

Vážení obchodní partneři,

dovolte mi Vám jménem společnosti SaM silnice a mosty Litomyšl a. s. poděkovat za dlouholetou spolupráci a podporu.

V důsledku nepříznivého vývoje na trhu dopravních staveb se nicméně management mateřské společnosti MADOS MT s. r. o. rozhodl k vnitřní reorganizaci skupiny, jejíž součástí je i výrazné omezení činnosti dceřiné společnosti SaM silnice a mosty Litomyšl a. s. S účinností od 1. 5. 2022 převezme veškeré pohledávky a závazky společnosti SaM silnice a mosty Litomyšl a. s. společnost MADOS MT s. r. o. Sídlo společnosti SaM silnice a mosty Litomyšl a. s. se stane včetně stávajících zaměstnanců provozním střediskem společnosti MADOS MT s. r. o.

Žádáme Vás tímto o součinnost a trpělivost související se zmíněnými organizačními změnami. Jedná se zejména o co možná nejrychlejší ukončení stávajících smluvních vztahů společnosti SaM silnice a mosty Litomyšl a. s. a jejich převod na společnost MADOS MT s. r. o. V této věci budete vzápětí kontaktováni našimi zaměstnanci.

Společnost MADOS MT s. r. o. do budoucna preferuje zasílání faktur v elektronické podobě na následující emailové adresy:

S pozdravem

Ing. Irena Andršová

Výkonná ředitelka, prokuristka společnosti MADOS MT s. r. o.

Členka představenstva společnosti SaM silnice a mosty Litomyšl a. s.

Silniční veletrh Pardubice

11. 9. 2020

Slavnostní přestřižení pásky: I/38 Jihlava, mosty přivaděč

31. 10. 2019

 

Silniční veletrh Pardubice

6. 9. 2019

Betonáž mostu ev.č. 11-064 na silnici I/11 Helvíkovice

30. 8. 2018

Silnice I/37 Pardubice – Trojice, II. etapa: Slavnostní otevření

2. 11. 2017

Silniční veletrh Pardubice

8. 9. 2017