Politika ISŘ

Hlavní prioritou je dosažení, trvalé udržení a zlepšování jakosti staveb udržující konkurenční schopnost a posilující důvěru zákazníků a zvyšování jejich spokojenosti za současného šetrného chování k životnímu prostředí a BOZP. K naplnění této politiky vedení uplatňuje:

  • na všech úrovních řízení důsledné plnění požadavků zákazníků a dalších zainteresovaných stran s cílem zvyšování jejich spokojenosti,
  • trvalou snahu vedoucích zaměstnanců na všech úrovních o stálé naplňování dokumentovaných postupů ISŘ,
  • neustále zdokonalovat výrobní postupy, být připraveni na případnou havárii,
  • používat technologie šetrné k životnímu prostředí, předcházet jeho znečišťování a působit na snižování vzniku odpadů,
  • soustavně snižovat ztráty z reklamací a poplatků za znečišťování,
  • realizací preventivních programů předcházet rizikům a případnému poškození pracovníků i organizace
  • motivaci, informovanost a angažovanost všech zaměstnanců,
  • přezkoumávání a zlepšování systému na základě monitoringu a analýzy,
  • respektování obecně závazných zdravotních, hygienických a bezpečnostních předpisů jakož i respektování základních environmentálních zásad.

Politika ISŘ je závazná pro všechny pracovníky společnosti MADOS MT s.r.o. a je prokazatelně přenášena na všechny dodavatele a osoby pracující ve prospěch společnosti.

V Lupenici 21. 3. 2016

Ing. Ivo Muthsam
ředitel