Certifikáty a členství

Certifikáty

  • systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016
  • systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
  • systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18 001:2008
  • výroba svařovaných ocelových konstrukcí a svařovaných dílů dle ČSN EN ISO 3834-3:2006

Členství

  • SSBK – člen Sdružení pro sanace betonových konstrukcí
  • ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
  • Sdružení pro výstavbu silnic Praha