Úprava chodníků podél I/43 Králíky, průtah

Jednalo se o rekonstrukci stávajících chodníků a výstavbu nových, osazení chodníkových obrubníků, záhonových obrubníků, plochy ze zámkové dlažby, podloží z hutněného kameniva a schodiště za použití betonových palisád a dlažby.

Objednatel: Město Králíky
Realizace: 8/2013 – 5/2014
Cena prací: 2,67 mil. Kč