Oprava silnice III/3436 Stan – Všeradov

Jednalo se o rekonstrukci komunikace kategorie S6,5/60 v délce 2 400 m, přičemž       1 050 m bylo přímo v intravilánu obce Všeradov. V rámci opravy byly zhotoveny 4 nové propusty, dešťová kanalizace v délce 120 m, obě krajní části vozovky byly sanovány štěrkodrtí a poté byla vozovka v celé šíři a délce recyklována za studena. Následovala pokládka asfaltobetonu, reprofilace příkopů, dosypání krajnic, osazení nového svislého dopravního značení a VDZ.

Recyklace za studena (cement, asfalt)  15 468 m2
ACL 16S CRmB tl. 60 mm                    13 788 m2
ACO 11 tl. 40 mm                               13 474 m2

Zhotovitel: Společnost Stan – Všeradov (MADOS MT s. r. o. 100 %, HABAU CZ s. r. o.  0 %, HABAU Hoch- und Tiefbau-gesellschaft m.b.H 0 %)

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 10/2016 – 05/2017
Cena prací: 25,42 mil. Kč