Obnova mostního příslušenství mostu ev. č. 312-006 Pastviny

Jednalo se o opravu dvoupolového obloukového železobetonového mostu přes vodní tok (přehradu Pastviny). Most se nachází v intravilánu obce Pastviny, v přírodním parku Orlice a samotný most je evidován jako nemovitá kulturní památka. Délka mostu 122,7 m a výška mostu nad tokem 23,9 m. V rámci stavby byla demolována a opravena celá vrchní část mostu. Byla provedena vyrovnávka nosné konstrukce včetně hydroizolačního souvrství, nové římsy ze železobetonu, kdy odraznou část římsy tvoří žulové obrubníky a pochozí část dlažba z řezaných žulových kostek. Na krajních opěrách a prostředním pilíři byly provedeny nové poprsní zdi ze železobetonu. V místě opěr a pilíře jsou osazeny nové dilatační závěry. Byly zhotoveny monolitické sloupy veřejného osvětlení spolu s novými rozvody veřejného osvětlení. Na římse je osazeno nýtované ocelové zábradlí. Částečně byla provedena i sanace vrchní části nosné konstrukce.

 

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 09/2016 – 07/2017
Cena prací: 14,79 mil. Kč