Modernizace silnice II/312 Dlouhoňovice – Žamberk

Objednatel: STRABAG a. s., odštěpný závod Ostrava, Hradec Králové
Realizace: 8/2014 – 10/2014
Cena prací: 3,62 mil. Kč