I/38 Štoky: SO 201 Most ev. č. 38-065a, SO 202 Most ev. č. 30-065b

Jednopolový most ev. č. 30-065a byl zdemolován a realizován nový jednopolový monolitický železobetonový most. Třípolový most ev. č. 38-065b byl opraven po polovinách, kdy byly vyzvednuty vždy najednou tři pole nosné konstrukce mostu z nosníků, realizovány nové závěrné zdi, úložné prahy, nová křídla a osazena nová ložiska. Po spuštění nosné konstrukce byla provedena její oprava, nová spřahující betonová deska, odvodňovače, celoplošná izolace včetně odovodňovačů izolace, nové římsy, dilatační závěry a nová konstrukce vozovky na mostě včetně přechodových oblastí.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Jihlava
Realizace: 6/2013 – 8/2014
Cena prací: 15,07 mil. Kč