I/11 Jablonné nad Orlicí, most ev.č. 11-068

Historický most z r. 1800 ozdoben sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána.

Jednalo se o kompletní rekonstrukci kamenného mostu o třech klenbových polích, který je zařazen mezi kulturní památky a nachází se v intravilánu města Jablonné nad Orlicí. Součástí opravy mostu bylo také restaurování památkově chráněných soch, které jsou součástí mostu, dále obnova živičného krytu v navazujících úsecích na most, oprava propustů a osazení záchytného systému a zábradlí. Délka přemostění mostu 22,8 m a délka mostu 31,9 m.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Pardubice
Realizace: 4/2012 – 10/2013
Cena prací: 20,21 mil. Kč