I/44 Loučná – Zálesí oprava opěrné zdi

Výstavba nové opěrné zdi v délce 241 m s plochou 576 m2, z lícové strany obložené kotveným kamenným obkladem včetně zpětných zásypů, odvodnění rubu opěrné zdi a zhotovení nových konstrukčních vrstev vozovky včetně asfaltového souvrství. Na koruně opěrné zdi je vybudováno monolitické betonové svodidlo.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Olomouc
Realizace: 8/2014 – 6/2015
Cena prací: 20,88 mil. Kč