Vodní dílo Jesenice, oprava štoly

Objednatel: Severočeská stavební
Projektant: Ing. Václav Brodec, Ostrov
Realizace: 8/2007 – 4/2008
Cena prací: 7,43 mil. Kč

Oprava degradovaných betonů odpadní chodby a rekonstrukce ocelových konstrukcí odpadní chodby a komory včetně modernizace elektroinstalace.