Vamberk – dostavba kanalizačního systému

Zhotovení kanalizační stoky a jejích přípojek včetně zemních prací, odlehčovací komory a nového asfaltobetonového krytu komunikace.

Objednatel: Město Vamberk
Realizace: 10/2012 – 5/2014
Cena prací: 15,15 mil. Kč

Sdružení MADOS – VASPO, podíl společnosti MADOS MT s. r. o. na stavebních pracích 93,65%.