Historie firmy

Společnost MADOS MT s.r.o. byla založena v prosinci 1998 a navázala tak na činnost MADOS C, s.r.o., která vznikla o dva roky dříve v lednu 1997. Výrobní program v začátcích spočíval v opravách mostů a v realizaci drobných objektů hlavně dopravních staveb, vše z pozice podzhotovitele.

V následujícím období několika let se investováním podařilo rozšířit technologie, zvětšit rozsah výrobní činnosti, a ve výsledku navýšit objem výroby. V současné době má společnost obrat přibližně 350 mil. Kč a většina plnění je realizována z pozice vyššího dodavatele. Našimi odběrateli jsou ŘSD ČR, kraje, Správy a údržby silnic, obce, soukromí investoři a velké stavební společnosti.

V současné době MADOS MT s.r.o. má zaveden Integrovaný systém řízení společnosti na základě požadavků znění norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005  a OHSAS 18 001:2008..

V roce 2006 byl společnosti udělen titul „Stavba roku 2006 Královéhradeckého kraje“ za opravu kamenného mostu přes Divokou Orlici tzv. „Zemská brána“.

V roce 2008 byla společnosti udělena dvě „Čestná uznání“. Čestné uznání v soutěži „Stavba roku 2008 Pardubického kraje“ za zdařilou realizaci nového silničního mostu „Most přes řeku Divokou Orlici v Líšnici“ a Královehradecký kraj ve spolupráci s ČKAI, Českým svazem stavebních inženýrů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, udělil Čestné uznání v soutěži „Stavba roku 2008“ v kategorii dopravní a inženýrské stavby stavbě „Most ev.č. 319-002 Pěčín – modernizace mostu“.

V roce 2010 ministerstvo dopravy a spojů ČR ohodnotilo projekt a realizaci opravy historického mostu v Poděbradech, který je národní technickou památkou, oceněním „Mostní dílo roku 2008“ v oboru rekonstrukcí.