Technologie

Technologie používané společností MADOS MT s.r.o.

  • montáž silničního, mostního zábradlí a svodidlového zábradlí
  • elastické mostní závěry
  • řezání, frézování a zalévání spár asfaltovou zálivkou
  • vodní vysokotlaké paprsky do 1100 barů
  • pískování ocelových, betonových a pískovcových konstrukcí suchým i mokrým pískem
  • suchý a mokrý torkret betonem a sanačními maltami
  • injektáže trhlin v betonu epoxidovým pojivem
  • injektáže rubů konstrukcí cementovou a polyuretanovou maltou
  • zvedání konstrukcí do 1000 t pro výměnu ložisek a opravy pilířů a opěr