Oprava nádrže na p. č. 21 v k. ú. Vrbice u Kostelce nad Orlicí

Odbahnění rybníku, demolice betonové a kamenné zdi, zhotovení železobetonové zdi včetně kamenného obkladu, zhotovení dřevěného zábradlí.

Objednatel: Obec Vrbice
Realizace: 8/2013 – 10/2013
Cena prací: 1,08 mil. Kč