II/611 Poděbrady, most ev.č. 016-611, MOSTNÍ DÍLO ROKU 2008

Objednatel: Středočeský kraj
Projektant: Milota s.r.o., Kladno
Realizace: 6/2008 – 11/2008
Cena prací: 53,4 mil. Kč

Původní návrh opravy mostu byl v realizační dokumentaci stavby upraven unikátním řešením projekční kanceláře MDS Projekt z Vysokého Mýta s respektováním historického významu díla včetně jeho umístění v klidové zóně města Poděbrady. Všechny konstrukční prvky a jejich detaily byly konzultovány se zástupci památkového úřadu města Poděbrady a Středočeského kraje jako investora. Po dokončení rekonstrukce se odborná i laická veřejnost shodly na tom, že při respektování požadovaného šířkového uspořádání byla zachována maximální možná autentičnost původního mostu.