I/43 Březová nad Svitavou, OŽK

Jednalo se o obnovu živičného krytu ložné a obrusné vrstvy vozovky I/43. Součástí obnovy byla i sanace poruch v podkladních vrstvách. Délka opravovaného úseku byla 3674,90 m. Oprava stavby byla rozdělena na 4 úseky.

Úsek 1 (km 0,000 – 0,924) – celoplošné frézování vozovky tl. 190 mm, provedení lokálních sanací, pokládka nových asfaltových vrstev (VMT, ACL, ACO).

Úsek 2 (km 0,924 – 1,500) – celoplošné frézování vozovky tl. 110 mm, provedení lokálních sanací, pokládka nových asfaltových vrstev (ACL, ACO).

Úsek 3 (km 1,500 – 2,600) – celoplošné frézování vozovky tl. 60 mm, v krajích vozovky byly odstraněny nevyhovující konstrukční vrstvy vozovky, položena geotextilie, štěrkodrť, 2 vrstvy z asfaltobetonu (ACP, ACL), poté byla vozovka v celé šířce zremixována, na zremixovanou vozovku byly položeny nové vozovkové asfaltové vrstvy (ACL, ACO).

Úsek 4 (km 2,600 – 3,675) – celoplošné frézování vozovky tl. 50 mm, provedení lokálních sanací, pokládka nových asfaltových vrstev (ACL, ACO).

Na celém úseku byla provedena obnova VDZ, SDZ, dosypání krajnic a instalace ocelového silničního svodidla v délce 1112 m.

Společnost OHL ŽS realizovala vlastními kapacitami úsek 1 a 2 v celkové délce 1,500 km. Společnosti MADOS MT a SaM silnice a mosty Litomyšl realizovaly úsek 3 a 4 v celkové délce 2,175 km.

Zhotovitel: Společnost I/43 Březová nad Svitavou

Podíl MADOS MT s.r.o.                   46,4%
Podíl Sam silnice a mosty Litomyšl      3%

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Realizace: 05/2018 – 10/2018
Cena prací: 39,35 mil. Kč