Choceň, oprava mostu ev.č. 315-003 nad železničním koridorem

Objednatel: STRABAG a.s.
Projektant: SILNIČNÍ PROJEKT spol. s.r.o., Brno
Realizace: 06/2011 – 11/2011
Cena prací: 10,7 mil. Kč

Most přes železniční trať na silnici 315 v Chocni je situován na výjezdu z Chocně ve směru na Ústí nad Orlicí. Pod mostem se nachází hluboký zářez železniční trati 010 – Kolín – Česká Třebová, který nahrazuje původní tunel v tomto prostoru. Jedná se o železobetonový most o jednom poli z roku 1951. Podélný sklon vozovky je 7,7 %. Provedené práce se sestávají z opravy podhledu nosné konstrukce (deska, stěny, oblouk), opravy spodní stavby a uložení mostovkové desky a dále provedení nového příslušenství mostu.