Požární stanice Rychnov n.K. – komunikace, parkoviště a zpevněné plochy

Objednatel: VCES a.s.
Realizace: 6/2010 – 11/2010
Cena prací: 29,17 mil. Kč