Modernizace a rekonstrukce areálu biatlonu, Letohrad – Šedivský lom

Objednatel: Český svaz biatlonu, Klub biatlonu OEZ Letohrad
Realizace: 8/2008 – 6/2009, 6/2009 – 10/2009
Cena prací: 21, 14 mil. Kč

Modernizace biatlonového areálu. V rámci realizace byl řešen nový asfaltový povrch závodních okruhů, střelnice a příjezdových komunikací. Součástí byly i stavební úpravy na objektu klubovny. Po rekonstrukci je areál vhodný také pro letní biatlon.