I/37 Pardubice – Trojice, 1. etapa

Popis provedených prací: pyrotechnický průzkum, likvidace kontaminace, podchod pro pěší a cyklisty pod větví MÚK I/2 a I/3, lávka pro pěší a cyklisty přes I/37, nadjezd u Parama, definitivní dopravní označení, veřejné osvětlení, úpravy sdělovacích vedení, světelná signalizace.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Pardubice
Realizace: 10/2012 – 11/2013
Cena prací: 47,29 mil. Kč