Výstavba technické infrastruktury Velká Láň – Rychnov nad Kněžnou

Hlavním stavebním záměrem objektu SO 100 byla dopravní obslužnost a dopravní připojení území budoucí zástavby RD v lokalitě „Velká Láň“. Celek je řešen jako komunikace se smíšeným provozem „Obytná zóna“. V klidových lokalitách obytné zóny jsou provedeny plochy zeleně, chodníky a parkovací místa. Komunikace jsou jednosměrné a vytvářejí okružní systém. Napojení jednotlivých objektů na obytnou zónu je řešeno pomocí samostatných sjezdů. Chodcům je tato lokalita zpřístupněna pomocí dvou nově navržených chodníků ústících do „klidových“ lokalit uprostřed obytné zóny. Celkem je navrženo 30 parkovacích míst z toho 2 místa vyhrazena pro osoby těžce tělesně postižené.

SO 300 Splašková kanalizace – potrubí PVC DN 250 SN12 celkové délky 677,5 m
SO 301 Přípojky splaškové kanalizace – celkem 26 přípojek z potrubí PVC DN 160 SN 12
SO 302 Vodovod – potrubí PE100 RC D110 SDR 11 celkové délky 685 m
SO 303 Přípojky vodovodu – celkem 26 přípojek z potrubí PE100 D32 SDR 11
SO 304 Dešťová kanalizace – potrubí PVC DN 200 SN12 délky 378,8 m, 7 vsakovacích bloků a 2 vsakovací tunely

Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou
Realizace: 11/2018 – 11/2019
Cena prací: 18,48 mil. Kč