Vamberk – výstavba minihřiště

Objednatel: Město Vamberk
Realizace: 7/2008 – 10/2008
Cena prací: 1,2 mil. Kč