Tichá Orlice, Plchovice, protipovodňová ochrana obce

Výstavba liniové protipovodňové ochrany v délce 624 m. Konstrukce ochrany je navržena jako železobetonová zeď, která je provázaná se  zaberaněnými stětovnicemi základovým pásem. Součástí stavby jsou uzávěry na kanalizačním vedení, které kříží protipovodňovou ochranu.

Objednatel: Povodí Labe, státní podnik
Realizace: 10/2011 – 11/2012
Cena prací: 13,63 mil. Kč