Technická a dopravní infrastruktura pro zástavbu deseti rodinných domů – lokalita Západní louka v Borohrádku

Předmětem prací byla výstavba nové obslužné komunikace k rodinným domům a její napojení na infrastrukturu v lokalitě Západní louka v Borohrádku. Součástí prací byla realizace splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu, veřejného osvětlení, místního rozhlasu, vstupních zděných objektů a zpevněných ploch. Splašková kanalizace byla provedena v délce 277 m z PVC trubek DN 300. Přípojky kanalizace z PVC trubek DN 150 v celkové délce 96 m. Dešťová kanalizace byla provedena v délce 220 m z PVC trubek DN 200 a DN 250. Přípojky kanalizace byly z PVC trubek DN 150 v celkové délce 46 m. Vodovod byl proveden v délce 275 m z PE trubek DN 110. Plynovod byl proveden v délce 233 m z PE trubek DN 63. V rámci výstavby veřejného osvětlení bylo osazeno celkem 13 ks nových stožárů svítidel. Zpevněné plochy byly provedeny z vrstev z asfaltového betonu v celkovém rozsahu 917 m2 a ze zámkové dlažby v celkovém rozsahu 2 118 m2. Pokládka asfaltových vrstev byla provedena vlastními kapacitami.

Objednatel: Město Borohrádek
Realizace: 07/2016 – 06/2017
Cena prací: 7,88 mil. Kč