Stěnava, oprava koryta vodoteče

Objednatel: Povodí Labe s.p.
Projektant: Ing. Josef Mareš, Býšť
Realizace: 5/2007 – 6/2008
Cena prací: 9,2 mil. Kč