Rekonstrukce silnice III/36012 Zacharovec

Jednalo se o opravu silnice III/36012 v délce 1671,42 m. Z krajnic byly odstraněny nánosy, příkopy byly reprofilovány, původní vozovkové vrstvy byly rozryty a recyklovány za studena s přidáním cementového a asfaltového pojiva. Na recyklovanou vrstvu byly položeny vozovkové vrstvy z asfaltobetonu ACP 16+ tol 60 mm a ACO 11+ tl. 40 mm. Součástí prací bylo i zajištění dopravně inženýrského opatření, obnova VZD a SDZ, instalace ocelových svodidel v délce 150 m a zřízení nového propustku DN 400 v délce 8,5 m.

Společnost SaM silnice a mosty Litomyšl a. s. realizovala pokládku asfaltobetonových vrstev a spojovací postřiky. Společnost MADOS MT s. r. o. realizovala ostatní práce.

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 07/2018 – 10/2018
Cena prací: 10,4 mil. Kč (spol. MADOS MT s. r. o. 5,8 mil. Kč)