Rekonstrukce mostu v km 29,048 na trati Nymburk – Mladá Boleslav

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Realizace: 10/2011 – 8/2012
Cena prací: 17,05 mil. Kč