Rekonstrukce mostu ev.č. 3027-2 Martínkovice „Kobyla“

Objednatel: Královéhradecký kraj
Projektant: Ing. Milan Macko
Realizace: 5/2007 – 10/2007
Cena prací: 7,34 mil. Kč

Starý kamenný obloukový most o čtyřech klenbách (3,2 až 7,3 m) přes řeku Stěnavu a mlýnský náhon. Po odstranění torkretu se ukázalo, že most je ve velmi špatném stavu. Byly ponechány jen klenbové oblouky na částečně narušených pilířích. Oblouky byly zpevněny dilatovanými železobetonovými „přebetonávkami“. Z nich byly vytaženy parapetní zdi. Vzniklý prostor byl odvodněn, zaizolován a vyplněn drenážním betonem. Plochy z betonu byly obloženy původním kotveným kamenem, parapet z větší části z původních kamenů.