Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Dlouhé Vsi a v Rovni u Rychnova n. K.

Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou
Projektant: MULTIAQUA s.r.o., Hradec Králové
Realizace: 04/2011 – 7/2011
Cena prací: 15,2 mil. Kč

Důvodem realizace výměny stávající jednotné kanalizace a vodovodu v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou je stáří a poruchovost kanalizačního i vodovodního potrubí. Dalším důvodem realizace výměny je rekonstrukce komunikace III/3193 Roveň-Rychnov nad Kněžnou. Výměnou obou potrubí dojde ke zlepšení kvality přepravované vody a k odstranění poruch na potrubí.