Povodňové škody Rudník – Arnultovice

Jednalo se o rekonstrukci mostních konstrukcí, osazení nových prefabrikovaných závěrových zdí a mostních křídel provázaných betonářskou výztuží se spodní stavbou, zhotovení nových podpovrchových dilatačních závěrů, celkové očištění betonových konstrukcí a jejich následná sanace.

Objednatel: Královéhradecký kraj
Realizace: 5/2014 – 7/2014
Cena prací: 4,29 mil. Kč