Poldr pod Borkem 2, Rychnov nad Kněžnou

Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou
Realizace: 12/2009 – 9/2010
Cena prací: 4,4 mil. Kč

Cílem stavby je zajištění dostatečné retence odtoku povrchové vody ze zemědělsky obhospodařovaných povodí, výrazné snížení kulminačního průtoku povodňové vlny přitékající do zástavby města a zajištění tak odpovídajícího stupně povodňové ochrany části zástavby města Rychnov nad Kněžnou.