Oprava silnice III/3123 Perná – Rviště

Oprava havarijního stavu asfaltového krytu úseku silnice III/3123 v km 3,720 Perná – km 6,070 Rviště v délce 2 350 m, oprava poruch v neúnosných a havarijních plochách zasahujících do ložné, resp. podkladní vrstvy, sejmutí krajnic a jejich nahrazení R-materiálem, pročištění příkopů, oprava čtyř čel propustků, oprava jednoho kompletního propostku, úprava pěti vtokových vpustí, zhotovení vodorovného dopravního značení a doplnění svislými dopravními značkami.

Rozsah prací:

ACO 11+                 14 648 m2
ACL 16+                 15 118 m2
ACL 16+ CRmB       14 883 m2

Zhotovitel: Společnost Perná – Rviště (společníci MADOS MT s. r. o., HABAU CZ s. r. o., HABAU Hoch- und Tiefbau GmbH)

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Realizace: 5/2016 – 7/2016
Cena prací: 13,89 mil. Kč