OC Lima Rychnov n.K. – zpevněné plochy

Objednatel: Ing. Martin Neuwirth
Realizace: 5/2007 – 9/2007
Cena prací: 2,1 mil. Kč