Obytný soubor RD Bačinka Vamberk – 2. etapa

SO 101 – celková délka všech komunikací je 692,76 m a šířka se pohybuje v rozmezí 3,0 – 6,0 m.
SO 301 Vodovod – potrubí HDPE DN 100 SDR17 o celkové délce 448,4 m
SO 302 Dešťová kanalizace – materiál PP SN 10, DN 300 celková délka 355,5 m a DN 250 celkové délky 90,8 m
SO 303 Splašková kanalizace – potrubí PP SN 10, DN 300 celková délka 27,6 m a DN 250 celková délka 355,7 m.

Objednatel: Město Vamberk
Realizace: 07/2018 – 07/2019
Cena prací: 14,76 mil. Kč