Noveský rybník – sdružený funkční objekt

Jednalo se o rekonstrukci výtoku Novoveského rybníku, jež sestávala ze zhotovení sdruženého funkčního objektu a uložení a obetonování železobetonových rámů IZM, součástí objektu bylo vybetonování bezpečnostního přelivu.

Objednatel: Agile spol. s. r. o., Vysoké Mýto
Realizace: 4/2012 – 7/2012
Cena prací: 2,38 mil. Kč