Most přes Divokou Orlici ev. č. 311-007 „Zemská brána“

Objednatel: ŘSD ČR, správa Hradec Králové
Projektant: PRIS Brno s.r.o.
Realizace: 04/2004 – 05/2005
Cena prací: 12,32 mil. Kč

Most byl rozebrán na kamennou klenbu do úrovně napojení klenby na svislé stěny. Vnitřky opěr a paty svahových kuželů jsou zesíleny mikropilotami se železobetonovými stěnami a pásy. Vše je obloženo lomovým kamenem. Nerozebraná spodní stavba byla injektována cementovou maltou a chemickými kompozicemi. Parapetní stěny jsou z lomového kamene, zásyp z drenážního betonu. Most je rozšířen na dva pruhy železobetonovou deskou. Zábradlí je z původních kamenů, chodníky ze žulových prvků. Na předpolích mostu je osazeno dřevěné svodidlo.