Modernizace silnice II/315 křižovatka s III/36016 – Hrádek: Pokládka asfaltem obalovaných směsí

4. 9. 2019