Modernizace silnice II/315 křižovatka s III/36016 – Hrádek

Jednalo se o modernizaci silnice II/315 v celkové délce 705 m. Stavební práce spočívaly v odstranění vozovkových vrstev a kompletního odtěžení zemního tělesa vozovky. Bylo nasypáno nové zemní těleso vyztužené geomřížemi, přičemž lícová strana násypu byla zpevněna ocelovou mříží spojenou s výztužnými prvky. Dále bylo provedeno 5 nových propustků, odvodnění komunikace, vozovkové vrstvy ze štěrkodrtě, cementové stabilizace a asfaltová vozovka z ACP 16+, ACO 11+. Podél komunikace bylo osazeno ocelové silniční svodidlo H1 v délce 669 m. V místě zářezu jsou osazeny betonové obrubníky spolu s vodicími proužky a uličními vpustmi.

Objednatel: Pardubický kraj
Realizace: 04/2019 – 09/2019
Cena prací: 39,27 mil. Kč