Liberk – Hláska, místní obslužná komunikace a cyklotrasa Zámeček – Debřece

Oprava dlouhodobě nevyhovujícího technického stavu krytu na části cyklotrasy Zámeček – Debřece v celkové délce 2 790 m, oprava úseku místní obslužné komunikace v k. ú. Liberk v celkové délce 502 m a opravy místních komunikací Bělá, Hláska a Prorubky v celkové délce 350 m. Opravy spočívaly v odstranění asfaltových vrstev komunikace odfrézováním, pokládkou nových živičných vrstev a zřízením krajnic z vyfrézovaného materiálu.

Rozsah prací:

ACO 8           11 545 m2
ACO 11           2 871 m2
ACL 16+         2 559 m2
ACP 16 +      10 194 m2

Objednatel: Obec Liberk
Realizace: 7/2016 – 8/2016
Cena prací: 6,5 mil. Kč