Klášterec nad Orlicí – Matyášův kopec – zasíťování lokality rodinných domů

Jednalo se o výstavbu infrastruktury pro 21 rodinných domů.

Komunikace a zpevněné plochy
Výhybny podél stávající příjezdové komunikace
Splašková kanalizace
Veřejné osvětlení

Objednatel: Obec Klášterec nad Orlicí
Realizace: 04/2018 – 09/2018
Cena prací: 10,28 mil. Kč