II/348 most ev.č. 348-004 přes přepad rybníka v Úsobí

Objednatel: Městys Úsobí
Projektant: Dosting spol. s.r.o., Brno
Realizace: 7/2011 – 10/2011
Cena prací: 3,52 mil. Kč

Most ev.č. 348-004 je zapsaná kulturní nemovitá památka. Nachází se v intravilánu městyse Úsobí, na silnici II/348. Leží v pravotočivém oblouku v místě přechodu silnice na hráz Panského rybníka. Stávající most je klenbová konstrukce z kamenného zdiva. V rámci realizace Byl rozebrán stávající most a následně vybudována nova mostní konstrukce společně s úpravou přelivu. Byly přebudovány zábradelní zídky tak, aby vyhovovaly jak z hlediska rozměrového, tak i z hlediska zádržné schopnosti. Pro kamenné části se předpokládá využití prvků stávajícího zdiva a římsových bloků.