II/316 Kostelec nad Orlicí, II. etapa

Kompletní rekonstrukce komunikace v délce 1 002 m včetně osazení žulových obrub, strojní pokládky nového asfaltobetonového krytu v rozsahu 7 996 m2, zhotovení nové dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu.

Objednatel: Královéhradecký kraj
Realizace: 4/2014 – 9/2014
Cena prací: 15,92 mil. Kč