II/304 Česká Skalice – ulice Zelená

Odstranění stávajících asfaltových vrstev včetně žulových kostek a podkladu. Odstranění betonových obrub a vodících proužků. Osazení nových silničních betonových obrub do betonového lože vč. vodících proužků. Výměna nových uličních vpustí za staré vč. napojení do stávající kanalizace. Sanace neúnosné pláně komunikace. Doplnění stávajících podkladních vrstev štěrkodrtí. Zhotovení podkladní vrstvy stmelené cementem a nového asfaltobetonového krytu.

Objednatel: Královéhradecký kraj
Realizace: 6/2015 – 11/2015
Cena prací: 6,31 mil. Kč