II/295 Hořejší Vrchlabí – Špindlerův Mlýn, stabilizace skalních svahů

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Hradec Králové
Realizace: 11/2009 – 10/2010
Cena prací: 9,71 mil. Kč