I/37 Březhrad – Opatovice, zádržné systémy

Zhotovení svodidla zábradelního s madlem sl. po 2 m, ocelového mostního zábradlí se svislou výplní a ocelového svodidla JSNH4 sl. po 2 m.

Objednatel: STRABAG a. s., Hradec Králové
Realizace: 11/2011 – 5/2013
Cena prací: 8,43 mil. Kč