I/34 Česká Bělá – obchvat, most přes I/34

Objednatel: M-Silnice a.s.
Projektant: Pontex s.r.o.
Realizace: 6/2009 – 6/2010
Cena prací: 8,35 mil. Kč

Trvalý předpjatý spojitý nosník o třech polích, v příčném směru deska s vyloženými konzolami. Založení pilířů i opěr je plošné. Most je součástí mimoúrovňové křižovatky a slouží k převedení větve 1 MÚK přes silnici I/34.