I/23 Ptáčov, most ev. č. 23-040

Stavba spočívala v kompletní demolici původního mostního objektu. Po dobu stavby byl provoz převeden na provizorní objízdnou komunikaci za použití mostního provizoria. Nový most byl zhotoven se založením na velkoprůměrových pilotách a nosnou konstrukci tvoří rámová konstrukce. Délka mostu 22 m a délka nosné konstrukce 12 m. Bylo zhotoveno nové hydroizolační souvrství NK, nové přechodové oblasti, římsy, zádržný systém, úpravy koryta pod mostem a vozovkové vrstvy na mostě a předpolích. Po převedení provozu na nový most bylo zdemolováno mostní provizorium a odstraněna provizorní komunikace.

Objednatel: ŘSD ČR, Správa Jihlava
Realizace: 4/2014 – 10/2014
Cena prací: 7,4 mil. Kč