I/19 Sebranice – opěrná zeď

Jednalo se o novostavbu železobetonové tížné zdi založené na vrtaných pilotách (52 ks) o celkové délce 146 m, která slouží k fyzickému oddělení silnice I/19 od Újezdského potoka. Byla provedena úprava asfaltového krytu vozovky o celkové délce 160 m. Na římse zdi bylo osazeno zábradelní svodidlo, součástí stavby byla úprava koryta potoka kamennou rovnaninou s vyklínováním.

Objednatel: ŘSD ČR, Závod Brno
Realizace: 5/2014 – 11/2014
Cena prací: 6,79 mil. Kč